Odznaky

Okrem zbierania "spálených" kalórií máte vo Výzve aj možnosť zbierať za Vaše pohybové aktivity rôzne odznaky. Pri ich získavaní sa hodnotia rôzne údaje napr. "spálené" kalórie, dĺžka pohybovej aktivity, dátum vykonania pohybovej aktivity, druh pohybovej aktivity a podobne. Každý odznak má svoje konkrétne podmienky získania.

Zoznam odznakov nie je konečný, ponuku odznakov budeme počas trvania Výzvy rozširovať. Pričom ak ste už danú aktivitu vykonali v minulosti, odznak dostanete spätne.

Svoju zbierku získaných odznakov si môžete pozrieť po prihlásení vo svojom profile Môj účet, časť Badges alebo na stránke Získané odznaky.

Odznak Podmienky získania
Nový člen

Nový člen

sa získava za registráciu na Výzve

3 000 cal

3 000 cal

sa získava pri „spálení“ prvých 3 000 kalórií

10 000 cal

10 000 cal

sa získava pri "spálení" prvých 10 000 kalórií

25 000 cal

25 000 cal

sa získava pri "spálení" prvých 25 000 kalórií

50 000 cal

50 000 cal

sa získava pri "spálení" prvých 50 000 kalórií

3. miesto za mesiac

3. miesto za mesiac

sa získava za 3. miesto v počte "spálených" kalórií za príslušný mesiac (máj až september). Možnosť získať odznak opakovane (max. 5x).

2. miesto za mesiac

2. miesto za mesiac

sa získava za 2. miesto v počte "spálených" kalórií za príslušný mesiac (máj až september). Možnosť získať odznak opakovane (max. 5x).

1. miesto za mesiac

1. miesto za mesiac

sa získava za 1. miesto v počte "spálených" kalórií za príslušný mesiac (máj až september). Možnosť získať odznak opakovane (max. 5x).

Štastlivec

Šťastlivec

získava vyžrebovaný účastník hlavnej odmeny

3. miesto v celkovom poradí

3. miesto

sa získava za 3. miesto v počte spálených kalórií za celé obdobie Výzvy

2. miesto v celkovom poradí

2. miesto

sa získava za 2. miesto v počte spálených kalórií za celé obdobie Výzvy

1. miesto v celkovom poradí

1. miesto

sa získava za 1. miesto v počte spálených kalórií za celé obdobie Výzvy

   
Príležitostné odznaky

Prvý deň

sa získava za zaznamenanú aktivitu v prvý deň Výzvy (1. máj 2022)

Deň matiek

Deň matiek

sa získava za zaznamenanú aktivitu na Deň matiek (8. máj 2022)

Svetový deň včiel

sa získava za zaznamenanú aktivitu na Svetový deň včiel (20. máj 2022)

Medzinárodný šporotvý vyzývací deň

Medzinárodný športový vyzývací deň

sa získava za zaznamenanú aktivitu na Medzinárodný športový vyzývací deň (27. máj 2022)

Deň matiek

Deň otcov

sa získava za zaznamenanú aktivitu na Deň otcov (19. jún 2022)

Malženická 13

Malženická 13

sa získava za zaznamenanú aktivitu beh na Malženickej 13 alebo za účasť na zabezpečovaní Malženickej 13 (2. júl 2022)

Malženická 13

Európsky / svetový deň bez áut

sa získava za zaznamenanú aktivitu na Európsky / svetový deň bez aút (22. september 2022)

Malženická 13

Posledný deň výzvy

sa získava za zaznamenanú aktivitu v posledný deň Výzvy (30. september 2022)

7 days

7 days

sa získava za zaznamenanie pohybových aktivít 7 dní za sebou počas trvania výzvy

Trojboj

Trojboj

sa získava za zaznamenanie 3 rôznych aktivít (v minimálnej dĺžke chôdza 12 km, beh 9 km a cyklistika 24 km) v rámci jedného dňa (3 násobok minimálnych dĺžok) počas trvania výzvy

Maratónec

Maratónec

sa získava za zaznamenanie pohybovej aktivity v minimálnej dĺžke chôdza / beh 42,2 km alebo cyklistika 180,25 km počas trvania výzvy

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.